Poligraf

Info techniczne

PORUSZONE TEMATY:
 

PUNKTURY

FORMATY DRUKU I SPADY

FORMATY POLIGRAFICZNE

TECHNIKI DRUKARSKIE

WIELKOŚĆ ZDJĘĆ W PIXLACH A WIELKOŚĆ ZDJĘĆ W DRUKU - KALKULATOR 


Punktury

BEZ PUNKTUR KOLORU MOŻNA DRUKOWAĆ, ALE BEZ PUNKTUR FORMATU CZASAMI SIĘ NIE DA.


Najczęściej spotykane kształty punktur koloru. Linie, z których są zbudowane punktury mają zazwyczaj 0,5 pt. grubości i składają się ze 100% danego koloru. Dotyczy to również punktur formatu.


Żeby po przycięciu do właściwego formatu, kawałki sznytów nie pozostaly widoczne w formacie, stosuje się tzw. odstawienie punktur. Jest to odstęp od narożnika formatu do puntury. Parametr ten ustawia się zazwyczaj na 2 lub 3 mm.
Punktura po polsku, paser po angielsku - oba słowa oznaczają to samo - element graficzny służący do dokładnego pasowania kolorów w druku kolorowym oraz dokładnego przycinania wydrukowanej publikacji. Umiejscowione są na marginesach stron poza formatem netto.

Pasery koloru mają zazwyczaj kształt krzyżyka lub krzyżyka w kółku. Służą tylko do sprawdzania dokładności pasowania kolorów podczas druku na całej zadrukowywanej powierzchni, dlatego są rozmieszczane nawet w kilku miejscach drukowanego arkusza (zależnie od jego fromatu).

Punktury poza ułatwieniem pasowania kolorów, służą również do oznaczania formatu netto czyli linii według, których publikacja będzie przycinana. Takie punktury niektórzy nazywają sznytami albo punkturami formatu. Są to prostopadłe linie umieszczone w rogach publikacji wskazując jej format netto.

Wszystkie pasery tworzą się automatycznie podczas generowania pdf-u lub innego pliku PostScriptowego. Programy przygotowujące pliki do druku same ustawiają je na stronie. Pozycja punktur formatu jest narzucana przez format netto określany przez użytkownia na początku procesu projektowania graficznego.
Formaty druku i spady
Format netto, to wymiary gotowego produktu; ulotki, plakatu, książki, borszury ... W parametrach technicznych możemy spotkać dwa określenia formatu - format netto i format brutto. A spady, z matematycznego punktu widzenia, to różnica pomiędzy tymi formatami.
​Po wydrukowaniu, a w przypadku książek lub broszur, po złożeniu i oprawieniu arkuszy drukarski, publikacja ma większe rozmiary niż założone w projecie. Na marginesach papieru widoczne są punktury koloru i formatu, spady oraz czasami paski kontrolne do pomiarów barwy. Dlatego ostatnią czynnością w procesie produkcji poligraficznej jest przycinanie wydrukowanej publikacji zgodnie z punkturami formatu czyli do formatu netto. Każdy projekt zawiera różne elementy graficzne (teksty, zdjęcia, grafiki, tło), które są oddalone od linii cięcia. Ale również w prawie każdym projekcie, są elementy, które stykają się z krawędzią kartki. Nazywa się je elementami na spad. Żeby pomiędzy takim elementem, a brzegiem papieru po przycięciu do formatu netto, nie występowały prześwity białego papieru, elementy takie w fazie projektu, muszą być większe niż format netto lub po prostu muszą wystawać poza linię cięcia. I to co wystaje poza linię cięcia nazywa się SPADEM (bo ten obszar "spadnie" po obcięciu ). Spady wyciąga się poza format na 3 do 5 mm. Dodając spady do formatu netto otrzymujemy format brutto - chociaż to proste! Po co format brutto? Czasami przygotowując np. zdjęcie do jakiegoś projektu, możemy przygotowywać je od razu w takim formacie, żeby później nie trzeba było zmieniać kadru, dorabiać fragmentów zdjęcia, czy przeskalowywać.
Rysunek powyżej pokazuje jak prawidłowo powinien wyglądać plik przeznaczony do druku. Obowiązkowe są tylko punktury formatu. Pozostałe elementy leżące poza formatem netto są wymagane tylko w specyficznych okolicznościach. Żółta ramka oznaczająca format netto jest umieszczona w celach informacyjnych - w prawdziwym pliku nie może być widoczna. Klikając na rysunek zobaczycie plik pdf w formacie A6.

 powrót na górę

Formaty poligraficzne

Czy wiesz, że format A0, to prawie 1 m2 - dokładnie 0.999949 m2

Podstawowa w Polsce norma arkuszy papieru jest zgodna z międzynarodową normą ISO 216. Najbardziej znanym formatem tego rodzaju jest A4. Formaty służą również do określania wymiarów gotowych produktów, publikacji poligraficznych.

Norma ISO 216 definiuje trzy serie formatów: A, B i C. Proporcje boków we wszystkich fromatach mają stosunek jak 1 do √2 czyli jak bok kwadratu do jego przekątnej. Taki stosunek długości boków powoduje, że po złożeniu arkusza na pół wzdłuż krótszych boków, uzyskuje się arkusz, o takiej samej proporcji boków, jak arkusz wyjściowy. Stąd format np. format A1 jest połową A0, a A2 połową A1 itd.

Format A najczęściej używany w poligrafii do druku wszelkich akcydensów; ulotek, plakatów, pocztówek, zaproszeń itp. i czasami książek czy broszur.

W formacie B drukuje się zazwyczaj książki, czasopisma gazety i czasami plakaty.

Natomiast format C czasami jest określany mianem "pakowego", bo odnosi się głównie do rozmiarów kopert. Numery formatu C określają jakiego rodzaju arkusz formatu A można bez składania umieścić w danej kopercie, np. do koperty C4 mieści się bez składania papier A4. Jeśli papier A4 zostanie raz złożony na pół, będzie miał wymiary A5, zatem zmieści się w kopercie C5. Z kolei po dwukrotnym złożeniu na pół arkusz A4 mieści się idealnie w kopercie C6.

FORMAT ZASADNICZY FORMATY POMOCNICZE
SZEREG A SZEREG B SZEREG C
Symbol formatu Wymiary arkusza [mm] Symbol formatu Wymiary arkusza [mm] Symbol formatu Wymiary arkusza [mm]
4A0 1682×2378
2A0 1189×1682
A0 841×1189 B0 1000×1414 C0 917×1297
A1 594×841 B1 707×1000 C1 648×917
A2 420×594 B2 500×707 C2 458×648
A3 297×420 B3 353×500 C3 324×458
A4 210×297 B4 250×353 C4 229×324
A5 148×210 B5 176×250 C5 162×229
A6 105×148 B6 125×176 C6 114×162
A7 74×105 B7 88×125 C7 81×114
A8 52×74 B8 62×88 C8 57×81
A9 37×52 B9 44×62 C9 40×57
A10 26×37 B10 31×44 C10 28×40
format DL 99×210 koperta DL 110×220
C7/6 81×162


Ze względu na swoją praktyczność norma ISO 216 jest stosowana w większości krajów świata. Wyjątkiem są tylko USA, Kanada, Meksyk i Japonia. W USA i Kanadzie najbardziej popularnym formatem papierów jest system Letter-Legal-Executive, zaś w Japonii istnieje system, który ma nieco podobną strukturę do systemu ISO, ale z zupełnie innymi wymiarami niż w ISO.

 powrót na górę


Techniki drukarskie

Technik druku jest sporo. Każda z nich ma swoje uwarunkowania, parametry i możliwości. Dlatego ich usystematyzowanie i omówienie, to zadanie obszerne i skomplikowane nawet dla specjalistów. Ale spokojnie, nie chcemy faszerować was wiedzą teoretyczną, tylko praktyczną potrzebną do właściwego lokowania zamówień, sprecyzowania swoich oczekiwań i lepszej oceny możliwości realizacji zamówienia. Dlatego upraszczając do maksimum, dostosowując do naszych możliwości produkcyjnych oraz prezentowanej oferty produktowej, prezentujemy nasz subiektywny podział technik drukarskich oraz omówienie ich zalet, wad i zastosowań.
Wyróżniamy dwie główne grupy; technikę druku offsetowego i techniki druku cyfrowego.

Druk offsetowy - do naszych potrzeb nie wymaga szczegółówszych podziałów. Offsetem drukujemy z arkuszy w formatach A1, B1, a nawet prawie 2xA0 (1,12 x 1,58 m). Największą  jego zaletą jest niski koszt jednostkowy produkcji, ale pod warunkiem zamówienia odpowiednio dużego nakładu. Jakiego? To wszystko zależy od kilku parametrów, a przede wszystkim od formatu i ilości stron produktu. Czym innym jest wydrukowanie 500 ulotek w formacie A6, a czym innym wydrukowanie 500 katalogów w formacie A5 o objętości 100 stron. Jeden produkt, to nakład typowy do druku na „cyfrze”, a drugi na offsecie – a oba są w nakładzie 500 egz.
Inną zaletą offsetu jest jakość (przy tak masowej produkcji), bo chociaż są techniki drukujące lepiej (np. druk pigmentowy), to są one nieporównywalnie droższe i przy większych nakładach duuuuuużo „dłuższe” w wykonaniu.
A wady? Niestety, offset nie nadaje się do realizacji zamówień ekspresowych; „od ręki”, kilka godzin czy nawet  1-2 dni. Dla technik cyfrowych są to możliwe, a nawet standardowe terminy. Postęp w konstrukcji maszyn offsetowych i rozwój sprzedaży internetowej, pozwala już osiągać praktyczne terminy realizacji czasami nawet w 2 dni, ale to są sporadyczne i specjalne warunki. Średni termin wykonania pracy na offsecie, to 4 dni robocze. Wszystko zależy od wyposażenia i organizacji drukarni offsetowej.

Druk cyfrowy jest trochę bardzie skomplikowany. Główny podział uwzględnia sposób zadruku mediów (materiałów przeznaczonych do zadruku).
Arkuszowy oznacza zadruk papieru lub folii, pocietej na arkusze. Maksymalny możliwy format papieru, to 330 x 488 mm
Wielkoformatowy oznacza zadruk wszelkich mediów z roli. Daje to możliwość wprowadzenia do maszyny np. papieru o szerokość nawet do 1,60 m, a długość (w zależności od rodzaju materiału) od kilkunastu do nawet 50 m. czyli teoretyczny, maksymalny format 1,60 x 50 m. Na specjalne zamówienie możemy drukować nawet w szerokościach do 3 m. W praktyce oznacza to, że na maszynach z tej grupy możemy wydrukować dowolny format. Ograniczeniem może być tylko dostępność materiałów o określonych wymiarach.

Największa przewagą druku cyfrowego (w tym laserowego) nad offsetowym jest możliwość personalizacji odbitek. I nie chodzi tu tylko o wprowadzanie zmiennych tekstowych lub numerycznych, ale również różnych projektów, wzorów, grafik, zdjęć przy druku tego samego produktu w tym samym nakładzie.

Przykład; 1.000 szt. plakatów w formacie A3 – nakład już możliwy na offset, ale pod warunkiem, że będzie drukowany z jednego projektu. Druk 10 różnych projektów każdy po 100 szt. plakatów, to już jest typowa „cyfra”.
Tak samo, jeżeli mamy nakład nawet 10.000 szt. ulotek A4, ale w każdej jest wstawione inne zdjęcie, tekst, adres czy logo. Nigdzie indziej tego nie wydrukujecie tylko na „laserze”.

Poza tym techniki cyfrowe są nieocenione i niezastąpione, gdy nakład trzeba wykonać „na dziś lub na jutro” - nawet 10.000 szt. ulotek A6. Będzie drożej, ale na czas.

Druk cyfrowy laserowy

Najczęściej stosowany zamiennie z drukiem offsetowym i z nim porównywany. Dlatego istotnym parametrem jest jego jakość - problem bardziej skomplikowany. Generalizując i teoretyzując, cyfrowy druk laserowy jest gorszy od offsetowego, ale to może być widoczne tylko w bardzo specyficznych przypadkach przy druku projektów, w których zastosowano trudne środki graficzne tj. bardzo płynne i długie rozmycia (przejścia) tonalne, czy duże aple.
Poza tym w produkcji maszyn do druku laserowego istnieje bardzo dużo rozwiązań konstrukcyjnych dających bardzo różne poziomy jakości druku. Niestety, niespecjalista może to sprawdzić tylko empirycznie tzn. może zamówić 1 próbny wydruk i ocenić czy jakość druku w danej drukarni mu odpowiada. Taka możliwość, to przewaga cyfry nad offsetem. „Sprawdzenie” drukarni offsetowej może kosztować dużo drożej szczególnie dla laików w dziedzinie poligrafii.
W temacie jakości cyfry należy pamiętać o jednym – są kserografy i maszyny produkcyjne. Z zewnątrz mogą wyglądać bardzo podobnie, ale drukują nieporównywalnie. Diabeł tkwi w szczegółach (niewidocznych).

Porównując druk laserowy z innymi technikami cyfrowymi trzy cechy są najistotniejsze:

 • Niskie (najniższe) koszty druku.
 • Możliwość dwustronnego zadruku - książki, albumy, zaproszenia, pocztówki ..
 • Ograniczony format druku – maksymalnie ok. 320 x 480 mm (tzw. A3++).

Druk cyfrowy solwentowy, ekosolwentowy

Jego dwie najważniejsze cechy, to możliwość druku w dużym (prawie dowolnym) formacie i możliwość druku na bardzo różnych materiałach; papier, folie/tworzywa PCV, PET, tkaniny. Daje to możliwość druku bardzo wielu produktów tj. plakaty, naklejki, banery, tapety i nośniki reklamy typu rollupy, standy, potykacze, ścianki reklamowe….

Tusze solwentowe (i ekosolwentowe) wysychają "wtapiając" się w podłoże. Przez to wykonane nimi wydruki są trwałe i odporne na wodę, otarcia i lekkie zarysowania, co umożliwia stosowanie ich w warunkach zewnętrznych nawet bez laminowania.

Należy tylko pamiętać o pewnym niebezpieczeństwie związanym z używanymi do produkcji tuszy solwentowych, chemikaliami. Rozróżniamy kilka rodzajów tuszy; twardy solwent, solwent i ekosolwent/mildsolwent. To nie jest nieistotna gra słów. Im "trwardszy" solwent tym wydruki są trwalsze i można nimi zadrukować więcej tanich rodzajów mediów (materiałów do zadruku), ale chemikalia w nich zastosowane są szkodliwe dla zdrowia, zawierają niebezpieczne substancje lotne i śmierdzą. Dlatego powinno się nimi drukować produkty do zastosowań tylko zewnętrznych. Ale "trwardy" tusz solwentowy i media do niego są tanie, dlatego usługi nimi wykonywane są tańsze, a to stanowi pokusę żeby ignorować powyższe zalecenie.
My stosujemy druk ekosolwentowy, który zapewnia wystarczającą trwałość wydruków, ale jest całkowicie nieszkodliwy dla zdrowia i jest dopuszczony do zastosowań wewnętrznych.

Jeżeli chodzi o jakość druku zależy ona praktycznie od dwóch parametrów. Rozdzielczość drukowania i ilość używanych do druku kolorów tuszy. Oczywiście im te dwa parametry większe, tym jakość wydruków lepsza. Przyzwoite minimum, to rozdzielcość 720 x 720 dpi i cztery kolory tuszy CMYK. My posiadamy maszynę drukującą z rozdzielczością 1400 x 1400 dpi i osiem kolorów tuszy CMYK+jasna Magenta + jasny Cyan + jasny Black + Orange (w skrócie CMYK+LM+LC+LB). Większa ilość kolorów drukujących powoduje bardzo płynną gradację kolorów (przejścia tonalne) oraz większe spektrum barw możliwych do wydrukowania. To widać przy bardziej wymagających projektach.

Druk cyfrowy pigmentowy

Najważniejsza jego cecha to jakość. Najwyższa możliwa do uzyskania w druku cyfrowym ze względu na rodzaj tuszy. Tusze wodne mają najwyższej jakości pigmenty, które pozwalają uzyskać barwy niespotykane w innych technikach druku. W połączeniu z odpowiednimi głowicami, wysoką rozdzielczością druku oraz specjalnymi podłożami do druku, można w ten sposób uzyskać jakość wzorcową. Tą techniką wykonywane są proofy tzn. odbitki wzorcowe dla druku offsetowego.
Praktyczne zastosowanie dla druku pigmentowego, to wydruki o charakterze artystycznym; zdjęcia, fotografie, obrazy, a nawet plakaty lub kalendarze jeżeli chcemy mieć produkt o najwyższej jakości reprodukcji. Format możliwy do uzyskania to B0 (100 x 140 cm)
Jak łatwo się domyślić za taką jakość trzeba zapłacić. To jedna z "wad" tego sposobu druku – najdroższy ze wszystkich. Druga wada to trwałość wydruków. I nie chodzi tu o odporność barw na blaknięcie, bo ta akurat jest duża i jest zaletą pigmentu. Chodzi o odporność wydruków na otarcia, zarysowania i pomimo, że są wodoodporne, na zmywanie (wycieranie) wodą. Dlatego wydruki wykonane tą metodą mogą być używane wewnątrz pomieszczeń.

Druk cyfrowy sublimacyjny

Ta technika druku, to praktycznie specjalne tusze umożliwiające druk na każdym podłożu zawierającym lub pokrytym poliestrem. W ten sposób można zadrukować niemal każdy produkt lub półprodukt. Od kubków, puzzli, podkładek pod myszki poprzez blachy, glazurę, terakotę, szkło do materiałów tekstylnych; koszulek, sukienek, poduszek, fartuszków. Najmodniejsze w tej chwili jest zastosowanie sublimacji do nadruku na tkaninach. Wydruki wysokiej jakości bez jakiegokolwiek usztywnienia tkaniny. Tusz „wtapia się” w materiał nie zmieniając jego struktury. Wydruk jest zupełnie niewyczuwalny.

Przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, materiałów eksploatacyjnych i podłoży do druku, tą techniką można uzyskać wydruki naprawdę wysokiej jakości.
Sublimację, tak jak inne techniki cyfrowe, stosuje się do produkcji małych i średnich nakładów i jak inne „cyfrowe” ze względu na mała wydajność, jest stosunkowo droga.  Ale znowu – jak inaczej można wykonać nadruk na 5 koszulkach lub 3 kubkach?

 powrót na górę


Wielkość zdjęć w pixelach, a wielkość zdjęć w druku - kalkulator.

To w jakiej wielkości możemy wydrukować swoje zdjęcie, zależy od jego rozdzielczości, albo inaczej od jego wymiarów w pixelach. Każde zdjęcie (w pliku) posiada kilka inforamcji między innymi jego rozmiar w pixelach. Gdy zaznaczymy plik ze zdjęciem "stając" nad nim markerem i zostawimy go tak przez ok. 1 sek.. pojawi się okienko z danymi pliku. Między innymi wymiar.

Żeby zrozumieć zasadę przeliczania, trzeba jeszcze wiedzieć jakie rozdzielczości są wymagane do jakich zastosowań.
Do przeglądania w internecie, przesyłania e-mailem i generalnie do ogladania na ekranie komputera, potrzebna jest rozdzialczość 72 dpi
Do drukowania w wysokiej jakości i oglądania tych wydruków z bliska, potrzebna jest rozdzielczość max. 300 dpi, a min. 230 dpi. Im więkasza tym wydruk będzie ostrzejszy, dokładniejszy i gładszy (przejścia tonalne).
Natomiast do drukowania produktów w dużych formatach oglądanych z daleka wystarczy 150 dpi.
Trzeba jeszcze wiedzieć, że określenie dpi oznacza dot per inch tzn. punkt na cal (1 cal = 2,54 cm). Dla naszych potrzeb można założyć, że punkt = pixel.

Teraz prosto jest wyliczyć, że nasze przykładowe zdjęcie o wymiarze 1366 x 786 pixeli możemy obejrzeć;

- na ekranie komputera;
1366 px / 72 dpi = 18,97 px / 2,54 cm = 7,47 cm
786 px / 72 dpi = 10,92 px / 2,54 cm = 4,30 cm
 w wymiarze 7,47 x 4,30 cm
na wydruku przy najwyższej jakości;
1366 px / 300 dpi = 4,55 px / 2,54 cm = 1,79 cm
786 px / 300 dpi = 2,62 px / 2,54 cm = 1,03 cm
 w wymiarze 1,79 x 1,03 cm
na wydruku oglądanym z daleka;
1366 px / 150 dpi = 9,11 px / 2,54 cm = 3,59 cm

786 px / 150 dpi = 5,24 px / 2,54 cm = 2,06 cm
 w wymiarze 3,59 x 2,06 cm


Oczywiście to wszystko to teoria, bo w praktyce oprócz rozdzielczości liczy się jakość zdjęcia;
- jakość matrycy aparatu,
- odpowiednie warunki oświetlenia,
- ostrość (czy było robione z ręki czy ze statywu),
- sposób obróbki (rodzaj zastosowanej kompresji, a własciwie jej brak).

Szczególnie dwa ostatnie punkty mają decydujący wpływ na jakość obrazu przy dużych powiększeniach. Ostrość obrazu nie wymaga wyjaśnienia. Drobne drgnięcie ręki trzymającej aparat może spowodować, że przy oglądaniu na ekranie zdjęcie będzie wyglądało dobrze, ale powiększone np. na tapecie na całej ścianie, będzie wraźnie nieostre. Jednakże ta wada, to nic w porównaniu z efektami kompresji zdjęcia. Poniższe zdjęcia pokazują ten efekt w zależności od powiększenia.

 

Przecieć nie ma jeszcze takich matryc w aparatach żeby, stosując się do powyższych zasad rozdzielczości, można było wydrukować zdjęcia wielkości domu. Poza tym ich "waga" liczyłaby się w terabajtach. Dlatego te 4 punkty dotyczące jakości zdjęcia są BARDZO WAŻNE dla tych zdjęć, które chcemy wykorzystać w dużych powiększeniach. 

Oblicz jak duże można wydrukować Twoje zdjęcie - ze względu na rozdzielczość 

Kalkulator on-line - kliknij obrazek powyżej
 Kalkulator w pliku Excela do ściągniecia - kliknij tu 

 powrót na górę


 

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.POLIGRAF.COM.PL
 

§ 1 Wprowadzenie

 1. Właścicielem i administratorem serwisu www.poligraf.com.pl jest Katarzyna Sobczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Poligraf – Katarzyna Sobczyk w Warszawie przy ulicy Kłobuckiej 23D/39, kod pocztowy 02-699, REGON: 145821078, NIP: 951-221-34-36, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (dalej „Poligraf”).
 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu www.poligraf.com.pl („Serwis”), w tym w szczególności zasady składania zamówień i przyjmowania projektów do realizacji.
 3. Akceptacja postanowień Regulaminu następuje w procesie rejestracji i jest jego integralną częścią. W wypadku korzystania z Serwisu, w sposób który nie wymaga dokonania rejestracji, rozpoczęcie korzystania Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 
§ 2 Definicje
 
Użytym w treści Regulaminu pojęciom nadaje się następujące znaczenie:
 1. Poligraf – Katarzyna Sobczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PoligrafKatarzyna Sobczyk w Warszawie przy ulicy Kłobuckiej 23D/39, kod pocztowy 02-699, REGON: 145821078, NIP: 951-221-34-36, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki;
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w imieniu własnym lub innej osoby, akceptując Regulamin, korzysta z Serwisu. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem przesłania na adres Usługodawcy zgody swego przedstawiciela ustawowego w formie pisemnej wraz z dokumentami wykazującymi umocowanie do działania w imieniu osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych;
 3. Serwis – zespół stron internetowych dostępnych w domenie www.poligraf.com.pl;
 4. Konsument – konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);
 6. Prawo Autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami);
 7. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami);
 8. Zamówienie – umowa zawarta między Użytkownikiem a Poligrafem, na podstawie której Poligraf zobowiązuje się do sprzedaży określonych rzeczy lub praw lub wykonania określonych usług, a Użytkownik zobowiązuje się do dokonania płatności i odebrania zakupionych rzeczy, praw lub usług. Do złożenia zamówienia dochodzi za pośrednictwem Serwisu albo w inny sposób, na skutek działań podjętych przez Użytkownika, w szczególności korzystania z procedury składania zamówień udostępnionej w Serwisie przez Poligrafa.
 
§ 3 Techniczne warunki korzystania z Serwisu
 1. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej. Korzystanie z Serwisu może również wymagać:
  1. 1. rejestracji w Serwisie;
  2. 2. instalacji oprogramowania Java lub podobnego;
  3. 3. posiadania konta poczty elektronicznej;
  4. 4. uprzedniego zaakceptowania tzw. Cookies;
  5. 5. posiadania aktywnego numeru telefonu w jednej z polskich sieci telefonii.
 
§ 4 Zawieranie umów i ich realizacja
 1. Zawarcie umowy między Poligrafem a Użytkownikiem następuje z chwilą wysłania przez Poligraf potwierdzenia przystąpienia do realizacji sprzedaży lub wykonania zamówienia na wybraną rzecz lub usługę, na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z podaną w Serwisie lub korespondencji elektronicznej instrukcją – jeśli taka jest przewidziana. W razie gdy postanowienia Regulaminu i instrukcji lub korespondencji się wykluczają, decydujące znaczenie ma treść instrukcji lub korespondencji.
 2. Potwierdzenie przez Poligraf przystąpienia do realizacji zamówienia na wybraną rzecz lub usługę następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) albo w inny wybrany przez Poligraf sposób. W celu uniknięcia wątpliwości powiadomienie uważa się za doręczone Użytkownikowi w dniu wysłania wiadomości elektronicznej przez Poligraf do Użytkownika na wskazany przez Użytkownika e-mail
 3. Poligraf dokłada staranności, aby informacje zawarte w Serwisie, w szczególności dotyczące cen rzeczy lub usług oraz dostępnego asortymentu jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości. O ile nie zaznaczono inaczej informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – treści zawarte w Serwisie o charakterze zbliżonym do oferty należy interpretować jako zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji. Niezależnie od asortymentu rzeczy i usług możliwe jest złożenie indywidualnego zapytania ofertowego zawierającego parametry niezbędne do przedstawienia oferty przez Poligrafa.
 4. Poligraf nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika w czasie procesu zamawiania produktu lub usługi. Takie działanie nie będzie podstawą skutecznego złożenia reklamacji.
 5. Użytkownik powinien przedstawić Poligrafowi wszystkie uwagi lub wnioski istotne dla realizacji Zamówienia, takie jak w szczególności szybszy termin realizacji Zamówienia, konieczność weryfikacji dostarczonych jakości plików graficznych.
 6. Poligraf zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zamówienia bez możliwości dochodzenia od Poligrafa odszkodowania przez Użytkownika jeżeli dostawcy usług, materiałów lub towarów używanych do realizacji Zamówienia wycofają je ze sprzedaży lub podwyższą znacznie ich cenę. W takim przypadku Poligraf może zaproponować inny materiał, towar, inną cenę wykonania Zamówienia. Użytkownik ma prawo odmówić przyjęcia nowych warunków i zrezygnować z realizacji takiego zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Jeżeli wcześniej Użytkownik dokonał przedpłaty, Poligraf zwróci otrzymaną kwotę w całości na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana albo umożliwi odbiór gotówką – jeśli zwracana kwota została uiszczona gotówką.
 7. Poligraf będzie na bieżąco informował Użytkownika o problemach związanych z realizacją Zamówienia.
 
§ 5 Przygotowanie plików produkcyjnych
 1. Jeśli nie ustalono inaczej, za merytoryczne i techniczne przygotowanie materiałów, w tym plików elektronicznych niezbędnych do realizacji Zamówienia odpowiada Użytkownik.
 2. W razie gdy w opinii Poligrafa w otrzymanych do realizacji materiałach będą znajdowały się błędy w sposobie przygotowania materiałów, w szczególności plików elektronicznych, lub gdy jakość tych materiałów zostanie uznana za niewystarczającą, zawiadomią o tym Użytkownika. Jeżeli pomimo zgłoszonych uwag Użytkownik zdecyduje się na realizację Zamówienia, Poligraf nie ponosi odpowiedzialności za niską jakość wydruku albo inne wady produktu.
 3. Poligraf nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z faktu, że materiały przekazane przez Użytkownika do realizacji były wadliwe.
 4. Pliki do druku powinny być przygotowane zgodnie z ogólnymi zasadami i normami obowiązującymi w poligrafii. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących specyfiki technologii stosowanych przez Poligrafa do realizacji Zamówienia, Użytkownik powinien poprosić o wyjaśnienie wątpliwości i udzielenie informacji na temat przygotowania plików do druku. Poniżej znajdują się ogólne wytyczne natury technicznej:
  1. 1. gdy projekt zawiera tylko bitmapę, pliki do druku powinny być zapisane jako tiff-y, jpg-i lub psd-ki odpowiedniej jakości i rozdzielczości        wynikającej z wielkości (formatu) w jakim praca będzie drukowana;
  2. 2. gdy projekt zawiera różne elementy graficzne, jak np. bitmapy, teksty, wektory, to plik do druku powinien być zapisany jako pdf tzw. hi-res tzn. powinien zawierać m.in. zdjęcia w rozdzielczości 300 dpi w skali 1:1, fonty i wektory (jeżeli występują w projekcie);
  3. 3. w plikach przeznaczonych do druku cyfrowego radzimy nie dokonywać konwersji na CMYK. Pliki można przysyłać w trybie RGB. Jeżeli  zamówienie dotyczy kilkunastu lub więcej wydruków polecamy zamówić wydruk próbny – 1 egzemplarz produktu w celu zapoznania się z finalnym, wydrukowanym projektem (po przekonwertowaniu na CMYK).
 5. Co do zasady Poligraf nie przyjmuje do druku tzw. plików otwartych, pozwalających na łatwą dalszą edycję – przygotowanych w programach takich jak MS Word, MS PowerPoint, Quark, Indesing. W przypadku gdy na wniosek Użytkownika doszłoby do realizacji druku z ww. plików, Użytkownik nie ma prawa wnosić reklamacji dotyczących wyglądu i zawartości wydrukowanej pracy.
 6. Poligraf może podjąć się przygotowania projektu lub technicznego przygotowania plików do produkcji za dodatkową opłatą. W takim przypadku koszt usługi jest każdorazowo ustalany z Użytkownikiem i zależy od stopnia skomplikowania prac.
 7. Poligraf nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne, w tym tzw. literówki w treści przekazanych materiałów.
 8. Użytkownik oświadcza, że przesłane przez niego pliki nie naruszają żadnych przepisów prawa czy powszechnie przyjętych norm obyczajowych.
 9. Poligraf ma prawo odmówić realizacji Zamówienia zawierającego treści niezgodne z prawem lub naruszające powszechnie przyjęte normy obyczajowe.
 10. Poligraf przechowuje pliki produkcyjne, z których wykonane zostało Zamówienie w terminie 1 roku od chwili złożenia Zamówienia. Poligraf nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za utratę otrzymanych plików, w szczególności w wyniku awarii sprzętu lub wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Poligrafa.
 11. Na każde żądanie Użytkownika Poligraf ma obowiązek przekazać mu wszystkie pliki zawierające projekt lub pliki użyte do wykonania Zamówienia, jeżeli zostały powierzone przez Użytkownika. W przypadku gdy projekt wykonał Poligraf, obowiązek przekazania plików występuje tylko wtedy, gdy Użytkownik zapłacił za wykonanie projektu.
 
§ 6 Anulowanie Zamówienia
 1. Po dokonaniu przedpłaty i wypełnieniu innych niezbędnych do złożenia Zamówienia czynności, Użytkownik może anulować zlecenie po uzyskaniu uprzedniej zgody Poligrafa.
 2. Użytkownik składający Zamówienie powinien przesłać na adres poczty elektronicznej: info@poligraf.com.pl wniosek o anulowanie Zamówienia podając szczegóły Zamówienia, które ma zostać anulowane. Poligraf potwierdzi otrzymanie wniosku o anulowanie Zamówienia na adres zwrotny wskazując czy wyraża zgodę na anulowanie Zamówienia.
 3. W razie anulowania Zamówienia Poligraf zakończy realizować Zamówienie i zwróci całą wpłaconą przez Użytkownika kwotę, jeżeli nie poniósł w związku z jego realizacją żadnych kosztów. W przeciwnym razie Poligraf będzie uprawniony potrącić koszty wykonania zamówienia poniesione do chwili zatwierdzenia przez Poligraf anulowania Zamówienia.
 
§ 7 Terminy realizacji

Zamówienia są obsługiwane na bieżąco przez Poligrafa. Termin realizacji Zamówienia jest liczony od momentu przesłania przez Użytkownika wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia informacji i materiałów, w szczególności prawidłowo przygotowanych plików elektronicznych oraz – o ile nie przyjęto innego sposobu rozliczenia – od momentu uiszczenia przedpłaty przez co należy rozumieć wpłynięcie odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy Poligrafa lub dokonania płatności w kasie.
 
§ 8 Rejestracja w Serwisie
 1. Korzystanie Serwisu może wymagać uprzedniej rejestracji w Serwisie.
 2. W rozumieniu Regulaminu, rejestracja w Serwisie jest procesem umożliwiającym Użytkownikowi korzystanie z niektórych możliwości udostępnionych przez Poligrafa za pośrednictwem indywidualnie przypisanego Użytkownikowi i zabezpieczonego przed dostępem osób trzecich konta.
 3. Użytkownik dokonuje rejestracji w Serwisie zgodnie z opisaną poniżej procedurą:
  1. 1. Użytkownik wskazuje czy w relacjach z Poligrafem będzie działał jako Konsument wybierając pole „Klient indywidualny” czy też nie będzie działał w tym charakterze, wybierając pole „Firma”. Użytkownik wskazuje następujące dane: imię, nazwisko, e-mail, telefon, a w razie wyboru pola „Firma”, także wskazuje firmę pod jaką działa, NIP, ulica i numer domu lub mieszkania, miejscowość, kod pocztowy; dopuszczalne może być także żądanie wskazania podmiotu, w imieniu którego Użytkownik działa (jeśli nie działa w imieniu własnym). Ponadto Użytkownik wskazuje login (loginy nie mogą się powtarzać, więc w razie gdy wskazany login został wybrany przez innego Użytkownika, należy wskazać inny login) i hasło umożliwiające korzystanie z konta w przyszłości;
  2. 2. Poligraf wysyła na podany przez Użytkownika adres e-mail wiadomość z linkiem aktywującym konto (Krok 2);
  3. 3. Użytkownik aktywuje konto poprzez otworzenie przesłanego przez Użytkownika linku aktywujący z e-maila albo w inny wskazany przez Poligrafa sposób (Krok 3).
  4. 4. Warunkiem koniecznym przeprowadzenia procesu rejestracji w Serwisie jest zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem i wyrażenie zgody na jego treść. Oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu są umieszczone w formularzu rejestracji (Krok 4).
  5. 5. Użytkownik może zmieniać podane podczas rejestracji informacje, w szczególności zaś login i hasło. Użytkownik może w każdej chwili usunąć założone przez siebie konto.
  6. 5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Poligraf ma nieograniczone prawo do zablokowania lub usunięcia Konta takiego Użytkownika.
 
§ 9 Cena
 1. Poligrafowi przysługuje jednostronne nieograniczone prawo zmiany ceny (cennika) lub innych informacji zawartych w Serwisie, w szczególności zmiany asortymentu rzeczy i usług.
 2. Cena nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie dołączony do wartości zakupionych rzeczy lub usług.
 3. O ile strony nie postanowią inaczej zapłata ceny następuje przed spełnieniem świadczenia przez Poligrafa.
 
§ 10 Dostawa
 1. Miejsce dostawy i sposób jej realizacji są ustalane przez Użytkownika, przy czym Poligraf zachowuje prawo wyboru podmiotu zajmującego się świadczeniem usług kurierskich, pocztowych lub spedycyjnych.
 2. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie opłaty związane z transportem, w tym także cła i inne daniny publiczne, obciążają Użytkownika.
 3. O ile nie postanowiono inaczej, Użytkownik ma do wyboru następujące formy dostawy:
  1. 1. odbiór własny w siedzibie firmy;
  2. 2. wysyłka pocztą – listem poleconym lub paczką;
  3. 3. wysyłka kurierem.
 4. Użytkownicy zobowiązani są zapewnić możliwość realizacji dostawy i odbioru przedmiotu Zamówienia pod wskazanym przez siebie adresem dostawy.
 5. Poligraf nie ponosi odpowiedzialności za działanie podmiotów świadczących usługi kurierskie, pocztowe lub spedycyjne w jakimkolwiek zakresie, w szczególności w zakresie zagubienia, opóźnienia i zniszczenia przesyłek.
 6. Wszystkie przesyłki wysyłane przez Poligrafa są ubezpieczone w podstawowym zakresie jaki przewidziany jest dla usług bez dodatkowych kosztów ubezpieczenia. Ubezpieczenie dostawy na innych warunkach może być przez Poligrafa realizowane na wniosek Użytkownika przed wysyłką Zamówienia i na jego koszt.
 
§ 11 Gwarancja i rękojmia

W granicach prawem dopuszczalnych, uprawnienia Użytkownika z tytułu rękojmi i gwarancji są wyłączone.
 
§ 12 Prawa autorskie
 1. Użytkownik oświadcza, iż wszelkie materiały dostarczane przez Użytkownika Poligrafowi zawierające utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności osobistych ani majątkowych praw autorskich.
 2. Jeżeli Strony nie postanowiły inaczej, Użytkownik w ramach wynagrodzenia za wykonanie Zamówienia udziela Poligrafowi przenaszalnej licencji do korzystania z utworu dostarczonego przez Użytkownika w zakresie koniecznym dla realizacji współpracy między stronami. Licencja udzielona jest na okres 5 lat począwszy od przekazania utworu Poligrafowi, a po tym okresie staje się licencją na czas nieoznaczony z trzyletnim okresem wypowiedzenia. Licencja do utworów jest udzielana na następujących polach eksploatacji:
  1. 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką, na jakichkolwiek nośnikach, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym digitalizacja, wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczania w sieciach informatycznych, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, inkorporowanie utworu lub jego części do utworu multimedialnego lub utworu zbiorowego;
  2. 2. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. Użytkownik udziela Poligrafowi praw zależnych do utworów przekazanych w trakcie współpracy na polach eksploatacji określonych powyżej.
 4. Użytkownikowi nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie za udzielenie Poligrafowi licencji na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. O ile strony nie postanowią inaczej, Poligraf staje się właścicielem nośnika, na którym utwory zostały utrwalone.
 6. W razie powstania nowych pól eksploatacji albo wniosku Poligrafa o udzielenie licencji do utworów na polach eksploatacji nieobjętych Regulaminem, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie udzielić Poligrafowi zgody na korzystanie z utworu również na takich nowych lub nieuwzględnionych polach eksploatacji bez dodatkowej opłaty.
 7. Użytkownik udzieli najdalej idącej pomocy Poligrafowi w razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich wobec Poligrafa w związku z naruszeniem praw osób trzecich do utworów przekazanych w związku ze współpracą Poligrafa i Użytkownika, a w razie wysunięcia jakichkolwiek roszczeń wobec Poligrafa przez osobę trzecią w wyniku działania lub zaniechania Użytkownika – Użytkownik zwolni Poligrafa od obowiązku świadczenia.
 8. Użytkownik nie odmówi przystąpienia przez Poligrafa do sporu prowadzonego przez osobę trzecią z Użytkownikiem dotyczącego praw autorskich do utworów przekazanych Poligrafowi w związku ze współpracą Użytkownika i Poligrafa. Na żądanie Poligrafa, Użytkownik udzieli Poligrafowi pełnomocnictwa do reprezentowania Użytkownika w sporze z osobą trzecią występującą przeciwko Poligrafowi i zwróci wszelkie koszty, w tym obsługi prawnej, związane z obroną przeciwko roszczeniom osoby trzeciej.
 
§ 13 Poufność
 1. O ile Strony nie postanowią inaczej, Użytkownik zachowa w poufności informacje dotyczące współpracy z Poligrafem, w szczególności w zakresie cen, rabatów, miejsca pochodzenia rzeczy.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na publiczne wykorzystanie przez Poligrafa informacji o współpracy w celach promocyjnych, w tym do wykorzystania znaku towarowego Użytkownika, w najszerszym możliwym zakresie.
 
§ 14 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Sobczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Poligraf – Katarzyna Sobczyk w Warszawie przy ulicy Kłobuckiej 23D/39, kod pocztowy 02-699, REGON: 145821078, NIP: 951-221-34-36 („Poligraf”).
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje w celu realizacji Zamówienia, a także w związku z czynnościami przed zawarciem umowy między Poligraf a Użytkownikiem, co powoduje, że zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych nie jest wymagana (art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych).
 3. Poligraf dopuszcza możliwość przetwarzania danych osobowych w zakresie marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Poligrafa, co jest prawnie dopuszczalne o ile przetwarzanie nie narusza praw i wolności Użytkownika bez uzyskiwania dodatkowej zgody Użytkownika. Osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych (art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 32 ust. 3 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych).
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Poligraf dopuszcza możliwość by Użytkownik podczas korzystania z Serwisu składał oświadczenia, na podstawie których wyrażana będzie zgoda na zakres lub cel przetwarzania danych osobowych wskazany w treści oświadczenia. Zgoda będzie miała charakter dobrowolny i nie będzie niezbędna do realizacji Zamówienia.
 
§ 15 Konsumenci
 1. W zakresie w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa zapewniają Konsumentom korzystniejsze zasady niż przewidziane w Regulaminie, zastosowanie znajdą każdorazowo te korzystniejsze regulacje. W zakresie sprzecznym z postanowieniami bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Regulamin nie obowiązuje.
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Poligrafem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 
§ 16 Prawo odstąpienia. Odpowiedzialność
 1. Poligrafowi przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Odpowiedzialność Poligrafa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zachodzi wyłącznie wówczas gdy szkoda wynika z winy umyślnej Poligrafa. W szczególności Poligraf nie odpowiada za opóźnienia w realizacji zamówienia wynikające z:
  1. 1. awarii maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji zamówienia niewynikające z winy Poligrafa,
  2. 2. opóźnienia lub braku dostawy materiałów, komponentów, usług, części lub półproduktów od dostawców nie wynikające winy Poligrafa,
  3. 3. nieterminowego przesłania danych dotyczących płatności przez zintegrowane systemy płatnicze.
 3. Odpowiedzialność Poligrafa wobec Użytkownika ograniczone jest do wartości Zamówienia, z którego wynika roszczenie Użytkownika. Poligraf nie odpowiada za utracone korzyści.
 4. W razie odroczenia terminu płatności i niedokonania płatności w terminie, Poligrafowi należne będą odsetki umowne na poziomie 22 % w skali roku.
 
§ 17 Reklamacje
 1. W przypadku niezgodnej jakości druku z obowiązującymi normami poligraficznymi, w szczególności normą ISO 12647, niezgodnością z Zamówieniem, błędnego działania produktu lub jego uszkodzenia, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji wykonanych przez Poligrafa prac.
 2. Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania jest przesłanie jej w formie poczty elektronicznej na adres info@poligraf.com.pl lub dostarczenie jej do biura Poligrafa przy ul. Kłobuckiej 23D/39 w Warszawie osobiście lub w formie listu.
 3. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownik powinien dokładnie opisać przyczynę reklamacji i zakres żądania reklamacyjnego.
 4. Reklamacja dotycząca kolorystyki wydruku lub innych widocznych cech produktu nie może być zgłoszona później niż w ciągu 5 dni od momentu dostarczenia przesyłki do Użytkownika lub realizacji odbioru własnego.
 5. Reklamacje dotyczące kolorystyki i wykończenia produktów będą rozpatrywane w oparciu i na podstawie Zamówienia, oraz norm stosowanych w poligrafii, w szczególności zgodnych z normą ISO 12647.
 6. Poligraf rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych (zgodnie z definicją poniżej) od jej otrzymania.
 7. Jeśli reklamacja wymaga rozpatrzenia przez strony trzecie (np. przez kontrahentów Użytkownika lub producentów materiałów) termin rozpatrzenia reklamacji może być dłuższy. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 8. Reklamacje przyjmowane są od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce (dni robocze) do godziny 17.00. Wszystkie reklamacje, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
 9. W przypadku zamówień, w których kolorystyka odgrywa istotną rolę, wykonywanych technikami druku cyfrowego, Poligraf zaleca wykonanie próbnego wydruku, który będzie podstawą do akceptacji kolorystyki. W przypadku realizacji zamówień innymi technikami druku, Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć odbitkę próbną (tzw. proof kontraktowy) wykonany zgodnie z zasadami i normami obowiązującymi w poligrafii. Jeżeli Użytkownik nie dopełni tego obowiązku lub dostarczy nieodpowiednio wykonany proof, reklamacja może być odrzucona.
 10. Poligraf nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie produktu w trakcie transportu. Użytkownik korzystający z transportu jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w momencie odbioru i w razie jej uszkodzenia – do sporządzenia protokołu szkody. Jego brak może być podstawą do odrzucenia reklamacji.
 11. Poligraf nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu lub niedostarczeniu produktu wynikające z przyczyn nie leżących po jego stronie. W takim przypadku Poligraf po otrzymaniu informacji od Użytkownika może podjąć działania w celu zakwestionowania usług kurierskich, pocztowych lub spedycyjnych (np. złożenia reklamacji).
 12. W przypadku reklamacji uznanej za zasadną, Poligraf ponownie wykona Zamówienie w uznanym zakresie na własny koszt, dokona naprawy produktu lub zwróci Użytkownikowi wpłaconą kwotę za wykonanie Zamówienia. Wyboru formy rozliczenia z Użytkownikiem, którego reklamacja została uwzględniona dokonuje Poligraf.
 13. Poligraf, poza czynnościami wymienionymi w poprzednim pkt. 12, nie odpowiada w żaden inny sposób za szkody lub straty powstałe w wyniku wadliwego wykonania (uszkodzenia), niewykonania (niedostarczenia) lub opóźnienia w wykonaniu zamówienia (opóźnienia dostarczenia).
 
§ 18 Postanowienia końcowe
 
Wszelkie spory powstałe pomiędzy Poligrafem a Użytkownikiem w związku z działaniami objętymi Regulaminem, będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla miejsca prowadzenia działalności przez Poligraf.

Obsługa klienta

Nie wykluczamy współpracy i kontaktów z naszymi klientami metodami tradycyjnymi tzn. telefonicznie, e-mailem lub osobiście. Ale jak większość tego typu firm, preferujemy składanie zamówień przez internet, portal, serwis lub jak kto woli stronę www. Wbrew rzadkim, ale jednak istniejącym opiniom, korzystanie z serwisu znacznie przyspiesza realizację zamówienia.  Wszystkie informacje, które trzeba wypełnić w formularzu zamówienia i tak będzie trzeba podać w mailu lub telefonicznie. A w większości przypadków cen naszych produktów nie znamy na pamięć i rzadko się zdarza żeby przez telefon uzyskać wycenę (o złożeniu zamówienia nie mówiąć). Podczas tworzenia naszego systemu, wielką wagę przywiązywaliśmy do przejrzystości prezentowanej oferty, pełnej informacji o produktach oraz łatwego ich zamawiania. Dla profesjonalistów może się on wydać zbyt dosadny i szczegółowy, ale zrobiliśmy to umyślnie dla tych mniej zaawansowanych w dziedzinie poligrafii.
Niemniej jednak zawsze, jeżeli będziecie mieli jakieś wątpliwości, pytania lub trudności w korzystaniu z naszego portalu, służymy pomocą. Tak samo zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego jeżeli nie znadziecie w naszym serwisie interesujących was produktów lub parametry w formularzach zamówienia nie bedą wystarczające.

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące korzystania z serwisu. Są to przede wszystkim trutoriale filmowe, ale czasami również obrazkowo/tekstowe.

Jak szukać interesujących nas produktów, zobacz film lub trutolial obrazkowy za filmem - kliknij tu 

Jak zakładać i korzystać z konta klienta, zobaczyć film - kliknij tu 

Jak korzystać z galerii projektów przy zamawianiu produktów, zobacz film - kliknij tu Jeżeli film oglądany na naszej stronie jest zbyt mało wyraźny, obejrzyj go bezpośrednio na Youtube. Naciśnij start i kliknij na dolnym pasku logo YouTube.

Oferta przezentowana w naszym serwisie jest podzielona na "zakładki" tematyczne grupujące produkty charakterystyczne i poszukiwane w danym zakresie.

Każda zakładka posiada kilka grup produktów ...

Podział całego serwisu na zakładki i grupy produktów, łatwo zobaczyć najeżdżając markerem (strzałką) na słowo OFERTA na górnym pasku nawigacyjnym. Rozwija się wtedy okno nawigacyjne zawierające wszystkie grupy produktowe. Każda widoczna nazwa jest linkiem przenoszącym bezpośrednio do danej grupy. 

 

W każdej takiej grupie znajduje się kilka produktów ...

... lub jeden produkt od razu pokazywany i gotowy do zamówienia.

Jeżeli przeglądając "wzrokowo" nasz serwis nie możecie znaleźć poszukiwanego produktu, prosimy skorzystać z opcji "Szukaj"

Jeżeli jednak znaleźliście poszukiwany produkt w grupie z innymi, macie dwie możliwości; nacisnąć przycisk "Więcej" lub "Zamów".

Po naciśnięciu "Więcej" (lub zdjęcia bądź nazwy produktu) zostaniecie przeniesieni do szczegółowych informacji o produkcie. Natomiast po naciśnięciu "Zamów" zostaniecie przeniesieni od razu do formuarza zamówienia. W widoku "Więcej" oprócz informacji o produkcie będzie również przycisk "Wyceń i zamów online" otwierający ten sam formularz zamówienia.

Formularz zamówienia służy nie tylko do zamawiania, ale również do wyceny produktu. Można w ten sposób robić dowolną ilość wycen, zmieniając parametry dostępnych opcji w dowolny sposób. My telefonicznie lub e-mailem nie zrobimy tego lepiej, a na pewno dłużej :) Otwarcie tego formularza nie oznacza złożenia zamówienia. Pola wyboru parametrów oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe tzn., że trzeba dokonać jakiegoś wyboru. Pole nie może zostać puste.

Zamówienia można składać również bez zakładania konta, ale wiąże się to z brakiem możliwości wglądu w archiwum zamówień, za każdym razem trzeba będzie uzupełniać dane potrzebne do kontaktu, wystawienia faktury lub wysyłki towaru. Poza tym klienci niezarejestrowani nie będą mogli korzystać z promocji i większości rabatów, upustów oraz innych przywilejów jakie przysługują osobom posiadającym u nas konto. Wejście na swoje konto (po zalogowaniu) z dowolnego miejsca serwisu, jest oznaczone strzałką na zdjęciu poniżej.


Jeżeli film oglądany na naszej stronie jest zbyt mało wyraźny, obejrzyj go bezpośrednio na Youtube. Naciśnij start i kliknij na dolnym pasku logo YouTube.

Jeżeli film oglądany na naszej stronie jest zbyt mało wyraźny, obejrzyj go bezpośrednio na Youtube. Naciśnij start i kliknij na dolnym pasku logo YouTube.

Cennik

Nie ma możliwości podania konkretnych cen na nasze produkty ponieważ jest to proces na tyle skomplikowany, że wymaga określenia wielu parametrów produktu. Dlatego do wyceny (i zamawiania) służą formularze umieszczone przy konkretnych produktach. Dla tych, którzy na podstawie ogólnych cen usług, materiałów i rabatów, chcą i potrafią zorientować w ofercie cenowej naszej firmy, poniżej zamieszczamy tabele zawierające odpowiednie dane. Na ich podstawie formularze on-line wykonują szczegółowe wyceny.
Wszystkie widoczne ceny są cenami netto. Należy doliczyć 23% podatku VAT.
 

DRUK LASEROWY
Sposób zadruku... Format A4 Format A3
druk kolorowy
... jednostronny 1.00 2.00
... dwustronny 2.00 4.00
druk tylko kolorem czarnym
... jednostronny 0.16 0.32
... dwustronny 0.32 0.64
minimalna wartość zamówienia = 20 PLN
 
TABELA RABATÓW
Wartość druku w zamówieniu (w PLN) Rabat w %
od 500 do 2000 10
od 2000 do 4000 20
ponad 4000 40
   
   
 
   

DRUK EKOSOLWENTOWY
Jakość druku Cena za 1 m2
HQ 70
standard 50
draft/CAD 20
minimalna wartość zamówienia = 30 PLN
 
TABELA RABATÓW
Wartość druku w zamówieniu (w PLN) Rabat w %
od 300 do 600 20
od 601 do 1200 30
ponad 1200 40
   

PAPIERY DO DRUKU LASEROWEGO (za ark. A4)
offsetowy 80 g./m2 0.04
offsetowy 200 g./m2 0.10
powlekany (kreda) 135 g./m2 0.08
powlekany (kreda) 250 g./m2 0.13
powlekany (kreda) 300 g./m2 0.17
ozdobny (kolor chamois) 250 g./m2 0.37
ozdobny (kolor złoty perlisty) 230 g./m2 1.20
 
MEDIA DO EKOSLOWENTU (za 1 m2)
papier plakatowy 200 g./m2 5.00
folia blockout HQ biała obustronnie (na roll'up) 13.50
baner powlekany 460 g./m2 5.00
folia samoprzylepna uniwersalna biała 5.50
folia samoprzylepna uniwersalna przeżroczysta 5.70
canvas 240 g./m2 13.00Wszystkie ceny materiałów są orientacyjne i nie stanowią ostatecznej oferty.

Druk offsetowy jest jeszcze trudniejszy do opracowania ogólnego cennika. Każde zamówienie podlega indywiduanej wycenie. Nasze formularze dotyczą konkretnych produktów o określonych, ograniczonych parametrach. Jeżeli zawarte tam parametry są niewystarczające, prosimy o kontak z naszym Biurem Obsługi Klienta. Poniżej, dla zorientowania się o poziomie cen naszych produktów drukowanych offsetowo, podajemy parę przykładowych wycen.

DRUK OFFSETOWY
ULOTKI
druk kolorowy dwustronny
  PLAKATY
druk kolorowy jednostronny
Format Papier
powlekany
Nakład
w egz.
Cena
netto w PLN
  Format Papier
powlekany
Nakład
w egz.
Cena
netto w PLN
A6 130 g./m2 100.000 1.933,33   A2 170 g./m2 5.000 1.950,78
A5 170 g./m2 50.000 1.847,30   A1 170 g./m2 5.000 3.232,71
A4 250 g./m2 10.000 1.260,48   B1 250 g./m2 5.000 4.819,50

 

Kontakt

Poligraf

02-699 Warszawa
ul. Kłobucka 23D
NIP: 9512213436
REGON: 145821078
Rachunek bankowy
Bank Millenium
IBANBank: PL nr rachunku: 23116022020000000339503979
Kod SWIFT/BIC: BIGBPLPW

Telefon:
​601-22-84-24
e-mail:
info@poligraf.com.pl