Recepty komercyjne

Recepty te służą do wydawania lekarstw oraz umożliwienie stosowania zniżek w ich zakupie, w ramach prowadzonej przez lekarza działalności komercyjnej dla zewnętrznego świadczeniodawcy (ZOZ) lub w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
W takim przypadku recepty muszą zawierać:

W nagłówku - dane Świadczeniodawcy:
- pełną nazwę
- dokładny adres prowadzenia działalności
- numer telefonu
- numer REGON
- i ewentualnie numer NIP

W stopce - dane lekarza wystawiającego receptę:
- imię i nazwisko
- numer prawa wykonywania zawodu

Każdy lekarz otrzymuje z NFZ kody dostępu do SNRL (Systemu Numerowania Recept Lekarksich). Po zalogowaniu się do Systemu może wygenerować dowolny zakres recept przeznaczonych do druku. Dane potrzebne do wydrukowania tych recept możne otrzymac w postaci tzw. "Zewnetrznego zlecenia druku recept" jako zwykły plik .pdf lub w postaci specjalnego pliku .xmz, który również zawiera wszystkie informacje potrzebne do druku recept, ale jest odczytywany tylko przez specjalne programy do drukowania recept. Nam jest potrzebny co najmniej jeden z tych plików, ale można przysłać oba.

NIE PRZYJMUJEMY LOGINÓW I HASEŁ DO SNRL I PRZESTRZEGAMY PRZED PRZEKAZYWANIEM ICH OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM - W TYM DRUKARNIOM.
MOŻEMY TYLKO W OBECNOŚCI WŁAŚCICIELA KONTA ZALOGOWAĆ SIĘ DO SYSTEMU I WYGENEROWAĆ ODPOWIEDNIE PLIKI.

ZA TEGO TYPU USŁUGĘ POBIERAMY DODATKOWĄ OPŁATĘ W WYSOKOŚCI 10 PLN NETTO

Ceny recept w pudełkach
Ceny netto w PLN

Ilość zamawianych recept w sztukach*
Cena za pudełko
(300 szt. recept)
300** 15
600, 900 lub 1.200 12
powyżej 1.200 10.50

*) zamawiana ilość musi być podzielna przez 300
**) minimalna ilość zamówienia dla 1 lekarza